Każdy kraj posiada swoją gospodarkę składa się ona zarówno z dużych jak i małych przedsiębiorstw, chociaż zakładane są przez osoby indywidualne, czyli nie są spółkami państwowymi to podatki, które właściciel przedsiębiorstwa musi płacić idą właśnie do skarbu państwa. Tak jest w każdym państwie na świecie różnią się oczywiście stawki podatków, ewentualne odstąpienia od ich płacenia, ale zasadniczo wygląda to bardzo podobnie. Do najbogatszych krajów należą oczywiście w pierwszej kolejności Stany Zjednoczone, które są potęgą samą w sobie, są rozwojowi ogromna ilość przedsiębiorstw znanych na całym świecie została założona właśnie tam, nie sposób wspomnieć o Wielkiej Brytanii czy Niemczech, ale coraz częściej mówimy również o Chinach, których produkty „zalewają” Polskę czy Japonię, która co chwilę zaskakuje nas swoimi innowacjami w każdej dziedzinie specjalizują się przede wszystkim w nowinkach technologicznych, rozwiązaniach przedmiotów użytkowych, ale również takich, które wydają nam się jeszcze niemożliwe do wdrożenia na przykład roboty.