Jednym z kluczowych elementów architektury przestrzennej są regulacje rzek. Dawniej, to rzeki „decydowały” o rozwoju miast i osad. Obecnie znane są sposoby kontrolowania i modyfikacji biegu nurtu rzek, których wartki nurt nie stanowi już zagrożenia dla lokalnych społeczności.

Znanych jest wiele sposobów regulacji koryt rzecznych. Bardzo popularnym rozwiązaniem, w naszym kraju jest na przykład budowanie wałów przeciwpowodziowych. Stosuje się je zwłaszcza na obszarach, które znane są z tego, iż cyklicznie pojawiają się lokalne podtopienia.

W miastach z kolei, tworzy się długie, biegnące wzdłuż rzek, umocnienia z betonu, kamieni lub wbitych w ziemię drewnianych pali. Umiejętne poprowadzenie biegu rzeki, przynosi ogromne korzyści. Zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak i wzmocnienia pozycji żeglugi śródlądowej w transporcie krajowym.

Niezależnie od tego, czy regulacja rzek jest właściwym rozwiązaniem z punktu widzenia ochrony środowiska, pewne jest jedno, iż proces ten miał ogromny wpływ na rozwój cywilizacji.